Doordat er nog wat problemen zijn met Mollie, kunt u de betalingen doen via.

Minichamp bv

NL77RABO0130132608

O.V.V.  uw naam en bestelnummer